تاریخ های مهم بیست و چهارمین همايش ملي بيمه و توسعه
شروع ثبت نام شرکت در همایش

متعاقبا اعلام خواهد شد

مهلت ارسال اصل مقاله از هفتم مرداد ماه 1396 لغایت 30 مهر ماه 1396
این تاریخ قابل تمدید نخواهد بود
اعلام نتایج پذیرش مقالات

یکم آذر ماه 1396

آخرین مهلت ارسال فایل تصویری مقالات قابل ارائه

متعاقبا اعلام خواهد شد

برگزاری همایش

13 آذر ماه 1396


بازگشت