اعضای کمیته علمی بیست و چهارمین همايش ملي بيمه و توسعه
رديف نام و نام خانوادگي سمت
1 دكتر محمود اسعد ساماني سرپرست اداره کل توسعه مديريت ريسک بيمه مرکزي ج.ا.ايران
2 دكتر اكبر افتخاري عضو هيئت مديره و معاون برنامه‌ريزي و نوآوري شرکت سهامي بيمه ايران
3 سید رسول تاجدار مديرعامل شرکت بيمه البرز
4 دكتر مسعود حجاريان رييس انجمن حرفه‌اي صنعت بيمه
5 دكتر فرزان خامسيان عضو هيئت علمي پژوهشكده بيمه
6 پرويز خوشكلام خسروشاهي قائم مقام رئيس كل بيمه مركزي ج.ا.ايران
7 دكتر سعيد صحت عضو هيئت علمي دانشگاه علامه طباطبائي
8 دكتر امير صفري سرپرست پژوهشكده بيمه
9 نصرالله طهماسبي آشتياني عضو شوراي‌عالي بيمه و عضو هيئت مديره شرکت بيمه نوين
10 دكتر سيد محمد عباس‌زادگان مديرعامل شرکت بيمه تجارت نو
11 سيد محمدمهدي علوي رئيس هيئت مديره شركت خطر
12 دكتر محسن غفوري آشتياني استاد پژوهشگاه زلزله شناسي و مهندسي زلزله
13 دكتر ابراهيم كاردگر مديرعامل شرکت بيمه آسيا
14 دكتر غلام‌رضا كشاورز حداد عضو هيئت علمي دانشگاه صنعتي شريف
15 دكتر نادر مظلومي عضو هيئت علمي دانشگاه علامه طباطبائي
16 دكتر ليلي نياكان عضو هيئت علمي و سرپرست معاونت پژوهشي پژوهشكده بيمه
17 دكتر محمدقاسم وحيدي اصل عضو هيئت علمي دانشگاه شهيدبهشتي


بازگشت